Riaditeľstvo Centra voľného času Relax, SNP 9, 979 01 Rimavská Sobota na základe nariadenia zo zasadnutia Krízového štábu mesta Rimavská Sobota z dňa 10.3.2020 ruší činnosť všetkých záujmových útvarov, klubov, súborov, akcií a podujatí od 10.3.2020 do odvolania .TELOCVIČŇA ZATVORENÁ ( 10.3.2020 – od odvolania)O ďalšom priebehu Vás budeme informovať.